Slavnostní spuštění nové edukační lodě na vodu Baťova kanálu

Dne 29. května 2015 se v přístavišti Na Rejdě Baťova kanálu ve Spytihněvi uskutečnilo slavnostní spuštění nové edukační lodě na vodu Baťova kanálu.

Loď nesoucí název Jan Amos po slavném učiteli národů, je celokajutová o délce 11 m poháněná benzínovým motorem. Pojme celkem 12 osob. Je výsledkem spolupráce Povodí Moravy, s.p. a Stredoeurópské vysoké školy v Skalici n.o. a byla realizována z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 v rámci 17. výzvy Regionu Bílé Karpaty. Tento mikroprojekt bylo možné uskutečnit díky finančnímu příspěvku ve výši 28 269 EUR poskytnutého z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Slavnost se uskutečnila pod patronátem obce Spytihněv a Povodí Moravy, s.p. za účasti mnoha významných hostů. Pozvání přijali náměstci Ministra zemědělství Ing. Aleš Kendík a Ing. Zdeněk Adamec, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Ing. Svatava Maradová, radní Jihomoravského kraje Ing. Antonín Tesařík a Ing. Jaroslav Parolek, poslanec Ladislav Okleštěk, ředitel ABK Vojtěch Bártek a další představitelé státní správy a samosprávy. Ze Slovenska se zúčastnila řada vzácných hostů v čele s prorektorem vysoké školy ze Skalice doc. RNDr. Jozefem Minďašem, PhD. a zástupcem vedení Slobodného kráľovského mesta Skalica Ing. Ľudovítem Bráneckým.

Generální ředitel státního podniku Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský ve své uvítací řeči vyzdvihl jedinečnost a inovativnost lodi jako výukového prostoru umístěného v přirozeném prostředí a příležitost využití synergického provázání aktivit a odborného potenciálu akademické instituce se správcem toku. Projekt je zacílen na vzdělávací instituce, studenty nejenom ze Stredoeurópské vysoké školy v Skalici, ale výhledově i z dalších univerzit. Tento okruh uživatelů se plánuje rozšířit o dětskou univerzitu v období prázdnin a rovněž univerzitu 3. věku. Kromě cílových skupin bude loď využita jako místní setkávání pro správce povodí, obce a sdružení na obou stranách hranice. Prostor pro využití plavidla bude vyhrazen i pro neziskové organizace zaměřené na environmentální problematiku.

K velkému úspěchu celé slavnosti výrazně pomohla obec Spytihněv, zvláště pak starosta obce Mgr. Vít Tomaštík.

Slavnostní kolorit spuštění nové lodi na vodu završilo tradiční požehnání místním duchovním správcem P. Mgr. Bohumilem Kundlem.

Trvalým kotvištěm Jana Amosa bude přístav ve Veselí nad Moravou.

Plavidlo zhotovila firma Hamboot s.r.o. Spytihněv.