O projektu

Mikroprojekt s názvem Edukační loď, vznikl v rámci Programu Evropská územní spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, z prostředků Fondu mikroprojektů.

Cílová oblast je tvořena přeshraničním regionem československého pomezí Dolnomoravského úvalu, respektive říční krajinou řeky Moravy a jejich ramen a přítoků, zejména plavební cesty Baťův kanál. Lokalita je jedinečná propojením historického, technického a přírodního dědictví, jeho komplexností a přeshraničním přesahem. Říční krajina tvoří přirozenou hranici, ale zároveň jednotící prvek tohoto regionu. Oblasti dopadu zasahují do Zlínského a Jihomoravského kraje (region jihovýchod v České republice) a do Samosprávného Trnavského kraje ve Slovenské republice.

Přeshraniční partner bude využívat výstupy a výsledky projektu v procesu výuky ekologických, krajinářských a environmentálních předmětů v rámci schválených studijních programů magisterského a bakalářského studia. V průběhu prázdninových měsíců (červen-srpen), bude poskytnut prostor také pro "dětskou univerzitu" a "univerzitu 3. věku". Budou rovněž organizovány exkurzní plavby jako součást konferencí nebo seminářů.

Přínosem projektu je také vytvoření inovativního prostoru pro setkávání univerzitních pracovišť z obou stran hranice. Kromě projektového partnera – Stredoeurópské vysoké školy ve Skalici se jedná o některé další univerzity.

Projekt je primárně určen na společný odborný výcvik, tedy vzdělávání. Vzdělání je základním předpokladem zvyšování životní úrovně.