Financování projektu

Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu: 39 990 EUR.

Požadovaná výška finančního příspěvku z ERDF: 30 000 EUR.

Vzhledem k charakteru projektu bude financování projektu plně zajištěno žadatelem:

  • Povodí Moravy, s.p.

Investiční výdaje jsou tvořeny 88,3% z celkových výdajů.