Cíle projektu

Hlavním cílem mikroprojektu je:

  • poskytnutí společného odborného výcviku a vzdělávání z mobilního zařízení umístěného přímo na vodní hladině

Specifickými cíli projektu jsou:

  • zprostředkování přímého kontaktu vždělávaných subjektů s biotopem vodního toku
  • přesun výukového prostoru do těsné blízkosti přirozeného prostředí
  • vyloučení narušení nebo poškození biotopu výukou
  • prezentace jedinečnosti přeshraniční lokality